Cơ sở có gửi mẫu sản phẩm cho khách hàng xem trước không?

Chúng tôi sẽ gửi miễn phí mẫu sản phẩm cho Quý khách xem xét trước.

Ống nhựa dẻo PVC có được in tên theo yêu cầu của khách hàng không?

Thông tin trên ống nhựa dẻo PVC sẽ được in theo yêu cầu của khách hàng, nếu khách hàng có yêu cầu.

Khách hàng có được đổi, trả lại sản phẩm không?

Trong trường hợp Cơ sở sản xuất của chúng tôi giao hàng không đáp ứng đúng các yêu cầu về kỹ thuật, màu sắc, chủng loại, sản phẩm bị lỗi, vv, … Khách hàng có quyền trả lại sản phẩm, hoặc đổi sản phẩm mới cùng loại và không có phát sinh gì về chi phí.

Mua hàng nhiều có được chiết khấu % không?

Khách hàng mua hàng càng nhiều cơ sở chúng tôi sẽ chiết khấu % càng cao.