12 sản phẩm

Mã: PVCS-05

Hạt nhựa tái sinh PVC

Hạt nhựa tái sinh đỏ mận

17,000.00 vnđ / 1kg
Mã: PVCS-04

Hạt nhựa tái sinh PVC

Hạt nhựa tái sinh màu khói

17,000.00 vnđ / 1kg
Mã: PVCS-03

Hạt nhựa tái sinh PVC

Hạt nhựa tái sinh màu xanh lam

17,000.00 vnđ / 1kg
Mã: PVCS-02
17,000.00 vnđ / 1kg
Mã: PVCS-01

Hạt nhựa tái sinh PVC

Hạt nhựa tái sinh xanh ngọc

17,000.00 vnđ / 1kg

Ống nhựa dẻo PVC

Ống bơm nước đỏ tăm

24,000.00 vnđ / 1kg
Mã: PPH-02
24,000.00 vnđ / 1kg
Mã: PVCP-05

Ống nhựa dẻo PVC

Ống nhựa dẻo PVC màu đen

22,000.00 vnđ / 1kg
Mã: PVCP-04

Ống nhựa dẻo PVC

Ống nhựa dẻo PVC màu khói

22,000.00 vnđ / 1kg
Mã: PVCP-02

Ống nhựa dẻo PVC

Ống nhựa dẻo PVC xanh lam

19,000.00 vnđ / 1kg
Mã: PVCP-01

Ống nhựa dẻo PVC

Ống nhựa dẻo PVC xanh ngọc

24,000.00 vnđ / 1kg
Mã: PVCP-03

Ống nhựa dẻo PVC

Ống nhựa PVC dẻo đỏ mận

19,000.00 vnđ / 1kg