7 sản phẩm

Ống nhựa dẻo PVC

Ống bơm nước đỏ tăm

24,000.00 vnđ / 1kg
Mã: PPH-02
24,000.00 vnđ / 1kg
Mã: PVCP-05

Ống nhựa dẻo PVC

Ống nhựa dẻo PVC màu đen

22,000.00 vnđ / 1kg
Mã: PVCP-04

Ống nhựa dẻo PVC

Ống nhựa dẻo PVC màu khói

22,000.00 vnđ / 1kg
Mã: PVCP-02

Ống nhựa dẻo PVC

Ống nhựa dẻo PVC xanh lam

19,000.00 vnđ / 1kg
Mã: PVCP-01

Ống nhựa dẻo PVC

Ống nhựa dẻo PVC xanh ngọc

24,000.00 vnđ / 1kg
Mã: PVCP-03

Ống nhựa dẻo PVC

Ống nhựa PVC dẻo đỏ mận

19,000.00 vnđ / 1kg